ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ця Політика конфіденційності та захисту і обробки персональних даних (надалі — «Політика») розроблена ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «СІХ ДИЗАЙН», в особі керівника Олійник Соломії Ярославівни, яка діє на підставі Статуту, ЄДРПОУ: 36733509 (надалі – «Компанія» та/або «Адміністратор») згідно з чинним законодавством України, в тому числі, але не виключно, Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 червня 2010 року, для її використання в процесі здійснення підприємницької діяльності, і встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (надалі – «Дані») Користувачів веб-сайту, розміщеного в мережі Інтернет за посиланням: https://cix.ua (надалі – «Інтернет-магазин»).

Будь ласка, уважно прочитайте цю Політику, щоб зрозуміти принципи обробки персональних даних Користувачів. У цій Політиці встановлено порядок здійснення Компанією обробки Даних, види Даних, які збираються, цілі використання таких Даних, взаємодія Компанії з третіми особами, заходи безпеки для захисту Даних, умови доступу до Даних, а також, контактна інформація для Користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх Даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути в останнього щодо захисту Даних.

Ця Політика охоплює діяльність Компанії як в мережі Інтернет, так і поза її межами, включаючи Дані, які Компанія збирає за допомогою різноманітних каналів, таких як інші веб-сайти, додатки, соціальні мережі тощо. Ця Політика не поширюється на сайти, перехід на які здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених в Інтернет-магазині. У зв’язку з чим Компанія рекомендує ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви як Користувач можете бути ідентифіковані.

Оформлюючи замовлення товарів в Інтернет-магазині на підставі та на умовах, визначених Договором публічної оферти про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів, Користувач надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його Даних на умовах та в порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з даною Політикою, її прийняття та згоду з її змістом.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.
Володілець бази персональних даних — фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом. Володільцем бази персональних даних є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІХ ДИЗАЙН», в особі керівника Олійник Соломії Ярославівни, яка діє на підставі Статуту, ЄДРПОУ: 36733509.
Згода суб’єкта персональних даних — будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу.
Користувач — дієздатна фізична особа (в тому числі, але не виключно, громадянин України, іноземець, особа без громадянства, фізична особа-підприємець), або юридична особа, від імені та в інтересах якої діє уповноважений представник, що бажає придбати товари в Інтернет-магазині.
Обробка персональних даних — будь-які дії з Даними, в тому числі, але не виключно: доступ, надання, розповсюдження, збір, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, Знеособлення та інші способи використання Даних Компанією.
Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Розпорядник бази персональних даних — фізична чи юридична особа, якій Володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є Розпорядником бази персональних даних особа, якій Володільцем та/або Розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних. Розпорядником бази персональних даних є ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІХ ДИЗАЙН», в особі керівника Олійник Соломії Ярославівни, яка діє на підставі Статуту, ЄДРПОУ: 36733509.
Суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.
Третя особа — будь-яка особа, за винятком Суб’єкта персональних даних, Володільця чи Розпорядника Бази персональних даних та уповноваженого державного органу з питань захисту персональних даних, якій Володільцем чи Розпорядником бази персональних даних здійснюється передача персональних даних відповідно до закону.
Cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються на пристроях Користувача під час відвідування Інтернет-магазину.

2. ДЖЕРЕЛА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ця Політика стосується Даних, які Компанія отримує від Користувача або про нього з наступних джерел:
• Інтернет-магазин, яким управляє Компанія під власними доменами/адресами URL та сторінки, які Компанія запускає в соціальних мережах, таких як Facebook, Instagram, TikTok тощо;
• електронна пошта, текстові та інші електронні повідомлення;
• електронні реєстраційні форми або аналогічні форми, які Компанія збирає за допомогою електронної пошти, або безпосереднього користування Інтернет-магазином;
• маркетингові дослідження (якщо зворотний зв'язок не надається на анонімній основі).

3. ЗБІР ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Компанія збирає та використовує наступні Дані та інформацію:
• особиста контактна інформація, яку Користувач надає Компанії, що дозволить зв’язатися з таким Користувачем, таку як ім’я, поштова адреса, адреса електронної пошти, дані соціальних мереж, номер телефону;
• демографічна інформація, яка описує демографічні та поведінкові характеристики Користувача (наприклад, його дата народження, вік чи віковий діапазон, стать, географічне розташування);
• інформація з комп'ютера/мобільного пристрою про комп'ютерну систему або інший технологічний пристрій, який використовує Користувач для доступу до Інтернет-магазину, наприклад, IP-адреса, яка використовується для підключення комп’ютера або пристрою до Інтернету, тип операційної системи, тип та версія веб-браузера. Якщо Користувач отримує доступ до Інтернет-магазину через мобільний пристрій, наприклад, смартфон, зібрана інформація також включатиме, у випадках, коли це дозволено, унікальний ідентифікатор пристрою Користувача, ідентифікатор реклами, географічне розташування та інші подібні дані мобільних пристроїв;
• будь-яка інформація, якою Користувач добровільно ділиться з Компанією (наприклад, про свій досвід придбання товарів), залишаючи відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки клієнтів, скарги, претензії та інші звернення;
• будь-яка інформація із соціальних мереж, якою Користувач ділиться публічно в соціальній мережі, або інформація, яка є частиною профілю Користувача в соціальній мережі (наприклад, у Facebook, Instagram, TikTok). Щоб відмовитися від надання такої інформації в соціальній мережі, Користувачеві необхідно відвідати веб-сайт відповідної соціальної мережі;
• платіжна інформація, яка необхідна Компанії для виконання замовлень, або яку Користувач використовує для того, щоб здійснити замовлення (покупку) в Інтернет-магазині, наприклад, дані про дебетову або кредитну картку (ім'я власника, номер картки, строк дії тощо) або інші форми оплати (якщо такі доступні). У будь-якому випадку Компанія обробляє платіжну та фінансову інформацію відповідного до чинного законодавства, правил і стандартів безпеки;
• інформація, яку Користувачі надають Компанії при укладенні Договору публічної оферти про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів шляхом акцепту такої публічної оферти.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Компанія використовує та здійснює обробку Даних в наступних цілях (для):
• забезпечення дотримання законів і інших нормативно-правових актів;
• адміністрування Інтернет-магазину, забезпечення його оновлення і технічної підтримки;
• укладення договорів з Користувачами, виконання договірних відносин між Компанією і Користувачем;
• інформаційного забезпечення Користувачів, які надали свої Дані будь-яким способом, в тому числі через Інтернет-магазин/сторінки у соціальних мережах/e-mail тощо;
• обробки замовлень Користувачів;
• надання Користувачам ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних з використанням Інтернет-магазину;
• для зв'язку з Користувачами з метою належного виконання зобов’язань, обробки платежів, проведення розрахункових операцій;
• розгляду запитів і скарг, залишених Користувачами з приводу використання Інтернет-магазину;
• забезпечення безпеки Інтернет-магазину і запобігання шахрайству;
• перевірки дотримання умов, що регулюють використання Інтернет-магазину;
• будь-яких інших цілей в обсязі, достатньому для забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин.

Крім того, Компанія використовує Дані Користувачів в маркетингових цілях відповідно до законодавства України. При використанні Ваших Даних для прямого маркетингу (комерційна розсилка і маркетингові повідомлення про нові товари (які на нашу думку будуть Вам цікаві), ми включаємо посилання, перейшовши за яким Ви можете відмовитися від підписки на такі повідомлення в майбутньому.

5. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних, операційних та організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки інформації та Даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження, проте просимо прийняти до уваги, що абсолютно безпечного та безпомилкового шляху передачі даних мережею Інтернет не існує.

Компанія не несе відповідальності за функціонування серверів, постачальників послуги доступу до мережі Інтернет, роботу третіх осіб, з вини яких може бути неможливий чи обмежений доступ до Інтернет-магазину, можливий витік інформації з вини третіх осіб, а також за розголошення Користувачем своїх Даних.

6. ВЗАЄМОДІЯ КОМПАНІЇ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ СТОСОВНО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Компанія не здійснює передачу Даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання Суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці.

Компанія може передавати Дані Користувачів:
• уповноваженим державним органам в межах їх повноважень;
• особам, яким Компанія зобов'язана їх передати в цілях дотримання законодавства України;
• особам, яким Компанія передає Дані з метою виконання договору з Суб'єктом персональних даних (у тому числі з метою проведення розрахунків з Користувачем);
• особам, яким Компанія доручає обробку Даних;
• іншим особам за згодою Суб'єкта персональних даних.

Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, а тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації Користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.

В Інтернет-магазині можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде.

Проте, Компанія може передавати інформацію, отриману від Користувачів при продажу товарів в Інтернет-магазині, третім особам з метою належного виконання своїх обов’язків перед Користувачами, з дотриманням вимог, передбачених Законом України «Про захист персональних даних»

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ (СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ)
Користувач (Суб'єкт персональних даних) має право:
• вимагати уточнення своїх Даних, їх оновлення, блокування або знищення;
• вимагати повідомлення всіх осіб, яким раніше були повідомлені його невірні або неповні Дані, про всі проведені виправлення і доповнення;
• оскаржувати в установленому чинним законодавством України порядку неправомірні дії або бездіяльності при обробці його Даних;
• знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх Даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) Володільця чи Розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених чинним законодавством;
• отримувати інформацію про умови надання доступу до Даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його Дані;
• на доступ до своїх Даних;
• отримувати не пізніш, як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його Дані, а також отримувати зміст таких Даних;
• пред’являти вмотивовану вимогу Володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх Даних;
• пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх Даних будь-яким Володільцем та Розпорядником Даних, якщо ці Дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
• на захист своїх Даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
• звертатися зі скаргами та застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
• вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх Даних під час надання згоди;
• знати механізм автоматичної обробки Даних;
• на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Користувач (Суб’єкт персональних даних) зобов’язаний, зокрема, але не обмежуючись:
• у разі зміни Даних надавати Компанії у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію для оновлення Даних;
• не вчиняти дії, спрямовані на введення інших Користувачів в оману;
• не надавати в користування свої Дані третім особам;
• не здійснювати збирання, систематизацію, зберігання, обробку або поширення персональної інформації інших Користувачів;
• не намагатися одержати доступ до Даних інших Користувачів будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою.

Якщо Користувач користується Інтернет-магазином від імені та в інтересах третіх осіб, то надаючи дану згоду Користувач підтверджує те, що має достатній обсяг повноваження для вчинення таких дій, в тому числі – щодо надання від їх імені згоди на обробку Даних на викладених вище умовах, як їх представник.

8. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Згода на обробку персональних даних надається Користувачем на весь термін, необхідний Компанії для досягнення цілей обробки. Строк зберігання Даних не обмежений. Дані Користувачів обробляються у строк, не більший, ніж це необхідно відповідно до їх законного призначення та цілей, визначених цією Політикою.

9. ФАЙЛИ COOKIE
Повідомляємо, що в Інтернет-магазині застосовуються файли Сookie. З кожним відвідуванням Інтернет-магазину, Компанія може збирати інформацію, що стосується пристроїв, які використовують Користувачі, та мереж, до яких вони приєднуються, коли користуються суміжними сервісами. Це може включати таку інформацію, як: IP-адреса, тип браузера та версія, тип та вид плагінів браузера, операційна система та платформа, інформація про відвідування Користувача, в тому числі, маршрут переміщення за URL-адресами на, через чи з Інтернет-магазину, товари/послуги, які Ви переглядали або шукали, помилки завантаження, довжина відвідування певних сторінок тощо. Компанія збирає таку інформацію шляхом використання різних технологій, у тому числі Cookie.

В Інтернет-магазині можуть бути використані файли Cookie, щоб зрозуміти, який вміст цікавить Користувача, і запам'ятати його, якщо він знову скористається Інтернет-магазином. Компанія зберігає файли Cookie, щоб забезпечити технічно оптимізовану роботу Інтернет-магазину.

Відключення файлів Cookie може призвести до обмеження доступу та/або неповноцінного функціонування Інтернет-магазину.

Файли Сookie, які можуть бути використані Компанією, не можуть завдати шкоди пристроям Користувача. Якщо Користувач надає згоду на опрацювання Даних, це автоматично дозволяє Компанії використовувати файли Cookie кожного разу, коли перший користується Інтернет-магазином.

10. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ
До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення Користувачів про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства. Якщо Компанія змінить спосіб обробки Даних Користувачів, вона оновить цю Політику. Компанія також залишає за собою право в будь-який час вносити зміни до своїх підходів щодо обробки Даних та до цієї Політики.

У випадку, якщо які-небудь положення цієї Політики, пункти або їх частини, визнаються такими, що суперечать діючому законодавству України, або такими, що є недійсними, це не впливає на інші положення даної Політики, вони залишаються повністю чинні і продовжують діяти в повній мірі і являються дійсними, а будь-яке інше недійсне положення або положення, яке не може бути виконаним, без подальших дії сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Термінологія, яка використана в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Договорі публічної оферти про замовлення, придбання, продаж та доставку товарів, якщо не зазначено інше. У випадку виникнення запитань щодо цієї Політики, Ви можете надсилати листи на електронну пошту Компанії: hello@cix.ua.

11. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА
Оформлюючи замовлення на товари в Інтернет-магазині Користувач підтверджує, що ознайомлений та погоджується з умовами цієї Політики, зокрема, із метою обробки Даних, зазначених у цій Політиці, а також правами, наданими Користувачам (Суб’єктам персональних даних) згідно з чинним законодавством України, і використанням Даних Компанією шляхом оплати товарів через відповідну форму Інтернет-магазину та/або проставлення галочки у графі «Погоджуюсь з Договором публічної оферти та Політикою конфіденційності».

Якщо Користувач не погоджується з будь-яким положенням, що міститься в цій Політиці, він зобов'язується негайно припинити перегляд або будь-яке інше використання Інтернет-магазину.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Всі відносини за участю Компанії, що стосуються обробки та захисту Даних і не отримали безпосереднього відображення в Політиці, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України про захист персональних даних.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх Даних, відкликання Згоди на обробку персональних даних, яка була надана Компанії Користувачем відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Даних, які обробляються Компанією, Користувачу необхідно надіслати заяву на електронну адресу Компанії: hello@cix.ua.

Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних, операційних та організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки інформації та Даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.